Młodemu człowiekowi wydaje się, że pieniądze są potrzebne, a stary już to wie na pewno.

Oskar Wilde