Janusz Rodziewicz


Prezes Zarządu SRW RP
tel. kom. 502-705-276

www.srw.org.pl

biuro@srw.org.pl
Młodemu człowiekowi wydaje się, że pieniądze są potrzebne, a stary już to wie na pewno.

Oskar Wilde