Janusz Rodziewicz


Prezes Zarządu SRW RP
tel. kom. 502-705-276

www.srw.org.pl

biuro@srw.org.pl
Jeśli stracisz pieniądze firmy, będę wyrozumiały, jeśli stracisz reputację, będę bezwzględny.

Warren Edward Buffett