Piotr Sabala


Jeśli stracisz pieniądze firmy, będę wyrozumiały, jeśli stracisz reputację, będę bezwzględny.

Warren Edward Buffett